روغن موتور سنتتیک در موتورهای مدرن

چرا موتورهای جدید نیاز به روغن سنتتیک دارند

شاید سوال شما نیز باشد که موتورهای جدید از چه روغن موتوری استفاده می کنند.

موتورهای مدرن و روز دنیا بهتر است که از روغن سنتتیک استفاده کنند.

دلیل این موضوع نیز در فیلم زیر قابل بررسی می باشد.

این فیلم به زبان انگلیسی می باشد.
درباره ما

روغن موتور بیدومکس بهترین محافظ برای خودروی شما