روغن موتور دیزلی

روغن موتور دیزلی

انتخاب روغن موتور مناسب برای موتورهای دیزلی همیشه بسیار سخت می باشد. روغن موتور دیزلی بیدومکس بعد از آزمایش های فراوان برای آب و هوای ایران و خودروهای موجود در ایران تولید گردیده است.