مسابقه

شرکت در قرئه کشی

شماره سریال کارتهای داخل کارتن را به سامانه روی کارت درج شده ارسال کنید وبرنده جوایزه نفیس شوید .

قرعه کشی هرسه ماه میباشد شانس خودراامتحان کنید.

درضمن شما غیر ازجوایز قرعه کشی دریافت کننده جوایز درج شده در پشت کارت هستید.

شماره سامانه:50002466666666
برخی محصولات شرکت

بیدومکس 20000

بیدومکس 6000

روغن دنده پراید

درباره ما

روغن موتور بیدومکس بهترین محافظ برای خودروی شما